Поколението α е готово за училище.

Готово ли е училището за него?

За трета поредна година Teaching Alpha награди учители, прилагащи в методите си на преподаване нестандартни и иновативни практики. 

Teaching alpha - иновации в образованието и добри практики в училище

Децата от α-поколението

Децата, родени след 2010 година, са т. нар. α-поколоение. Възприемат света по различен начин от нас, възрастните. Съответно учат по различен начин.

За Проекта Teaching Alpha

Ние вярваме, че иновациите в образованието трябва да бъдат поощрявани. Затова ежегодно поощряваме нововъведенията в образователния процес от учители в държавните училища в България.

2010
Организирахме Проекта
0 +
Подадени номинации
0
Наградени учители
0
Безплатни уебинара

Награди

Всяка година подкрепяме и награждаваме иновативни учители

Уебинари

Безплатни уебинари, в които споделяме добри практики от страната и чужбина

Работилници

Работилници с ученици - очаквайте скоро