добрите практики в образованието

Нов проект поощрява добрите практики в образованието

В публикация в Майко мила! бе отразено как проекта Teaching Alpha поощрява добрите практики в образованието.

Знаем до болка, че образователната ни система тъне в криза и като че ли от години боксува на едно място. Новото поколение, наречено алфа, което тепърва ще влезе в класните стаи, ще има още по-ярко изразена необходимост от промяна.

В статията се описва начинът на номиниране на учител и последващото награждаване.

Номинирай своя учител, за да може неговият/нейният пример да достигне до повече хора.