Хортензия Морозова - финалист и награден учител от Teaching Alpha

Хортензия Морозова – финалист и награден учител от Teaching Alpha

Ст. учител Хортензия Морозова е преподавател по биология и химия в ОУ „Н. Рилски“ в с. Обнова (Плевенско). Тя единодушно впечатли екипа ни с методите си на преподаване. Чрез внедряването на „ролеви игри“ в учебния процес г-жа Морозова успява да ангажира активно тийнейджърите в часовете по биология и химия.

Наградихме г-жа Морозова за провокиране на постоянен интерес и активно участие в учебния процес чрез прилагане на много и различни интерактивни подходи в класната стая и извън нея.

Също така за разработване на практически приложими ръководства по биология и химия в помощ на учениците за формиране на трайни и устойчиви знания.

В играта „Откриване на завод“ учениците създават нови работни места, но и сформират отбор еколози, за да защитят природата; в „Кой къде живее“ елементите от Менделеевата таблица са кодирани като град, улица, блок, вход и т.н., а учениците запомнят адресите им.

Г-жа Хортензия Морозова прилага задължително часове в училищния двор, включвайки учениците в множество изследователски действия. Провокира ги да работят по отбори, за да преброят превозните средства около училището и да изчислят замърсеността на въздуха.

Заедно със своите ученици създава комикс, който с лекота помага за разбиране на химичните уравнения – герои в него са химичните елементи, като всеки от тях има своите интересни особености. Например сярата е жълта и крехка, а децата трябва да намерят тези характеристики за елемента и да ги включат в презентацията на комиксовия персонаж.

Гледайте филмчето за Хортензия Морозова

Когато споделихме видеото за Хортензия Морозова на нашата Фейсбук страница, получихме десетки коментари и поздравления за това какъв прекрасен учител е тя. Вижте и другите наградени учители.

Всеки родител или ученик може да номинира учител, който вдъхновява с нестандартни и иновативни методи на преподаване.