Наградени учители

Кои ще са следващите наградени учители от Teaching alpha?

наградени учители Teaching alpha

2020

Десислава Трифонова - нагарден учител от Teaching Alpha

г-жа Десислава Трифонова

2СУ "Проф. Никола Маринов", гр. Търговище

Г-жа Десислава Трифонова

За нестандартни методи, които превръщат учебния предмет "История" в съпреживяване; изграждане на гражданска позиция в учениците си чрез методи, които им помагат да опознаят отблизо различни институции и процеси, както и да разберат практически, че техните действия могат да доведат до реални промени в заобикалящата ги среда
Виж повече

г-жа Антоанета Миланова

СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище

Г-жа Антоанета Миланова

За използване на различни онлайн платформи за визуализация и затвърждаване на учебния материал; стимулиране на оригинално и аналитично мислене; изграждане на любов към четенето и творческото писане с помощта на технологиите.
Виж повече

2019

Хортензия Морозова - наградени учители - Teaching Alpha

г-жа Хортензия Морозова

ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова

Г-жа Хортензия Морозова

За провокиране на постоянен интерес и активно участие в учебния процес чрез прилагане на много и различни интерактивни подходи в класната стая и извън нея.
Виж повече + ВИДЕО
Калинка Русалова - наградени учители - Teaching Alpha

г-жа Калинка Русалова

ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив

Г-жа Калинка Русалова

За изграждане на умения за общуване, въздействие върху и взаимодействие със света около нас.
Виж повече + ВИДЕО

2018

Г-жа Зорница Велинова

г-жа Зорница Велинова

91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов", София

Г-жа Зорница Велинова

За иновативен учебен проект, формиращ комплексни умения и качества на учениците.
Виж повече + ВИДЕО
Чавдар Тошков - номинирани учители- Teaching alpha

г-н Чавдар Тошков

МГ „Гео Милев“, гр. Плевен

Г-н Чавдар Тошков

За смелостта да излиза от рамките на методическите стереотипи
Виж повече + ВИДЕО
Елка Колева - наградени учители - Teaching alpha

г-жа Елка Колева

ОУ „Васил Левски“, гр. Разград

Г-жа Елка Колева

За нестандартните проекти, чрез които стимулира своите ученици да преживяват действителността
Виж повече + ВИДЕО