пионери на новото образование

Българските пионери на новото образование

Българските пионери на новото образование – така бяхме наречени в статията на Капитал, които отразиха инициативата Teaching Alpha, наред с други колеги и съмишленици в България.

„Свикнали сме за българското образование да се говори повече, като се описват проблемите, но все по-голямата група на българските образователни пионери е избрала друго – да предлага решения.“, пишат в Капитал. 

Кои са пионери на новото образование?

В статията наред с Teaching Alpha са посочени и Характер.бг, които се фокусират върху изграждането на характер и лични качества в децата, като използва съвременните постижения на позитивната психология, и Digital Kidz, чиято цел е да повишава общата дигитална култура на хората, като използва, включително създава, иновативни образователни методи и инструментариум. 

Цялата статия на Капитал, можете да прочетете, като последвате този линк.