Екипът на Teaching Alpha

Запознайте се с нас, екипът на Teaching Alpha! 

Всички ние сме обединени от една обща цел – да подпомогнем с нашите знания, опит и възможности иновациите в образованието. Защото вярваме, че има Учители, с главно У, които се борят всеки  ден със системата. Които прилагат иновативни подходи в работата си и се стремят децата ни да бъдат подготвени за предизвикателствата на живота!

Георги Василев

Петя Василева

Владислав Драмалиев

Димитър Узунов

Димитър Данчев

Весна Ненчева

Слава Василева

Надежда Коцева

Гергана Иванова

Милена Павлова

Здравка Ненова

СЕО и Маркетинг мениджър – CreativeZ Digital Marketing agency

Цвети Георгиева

Радиоводещ – Радио Fresh

Ада Атанасова