За Алфа поколението

Поколението Алфа включва родените в диапазона между 2010 г. и 2024 г.

Представителите на поколение Алфа са все още в ранна детска възраст. Някои от тях се раждат сега, други вече влязоха в класните стаи. Към момента те нямат въздействие върху икономическия и политическия аспект.

Очаква се, че до 2025 г. в световен мащаб техният брой ще бъде около 2 млрд. (За сравнение – общият брой на населението в света към 2020 г. е около 7,8 млрд души). 

Популация на алфа поколение спряо другите поколения
Всички поколения по години

Какво знаем за поколение Алфа и каква е разликата с предходните?

На инфографиката се вижда разликата между двете поколение – Алфа и предходното поколение Z. Очаква се, че през 2030 г. (само след няколко години) 11% от поколение Алфа вече да е част от работната сила.

Поколение Алфа - инфографика
Източник: https://mccrindle.com.au

Алфа поколение са деца на поколение Y или т.нар. Милениъли. Това означава, че при тях се наблюдава най-голям процент родители не живеещи в съжителство. Това ще направи семейните преживявания на поколението много разнородни от предходните поколения.

Алфа ще са и най-разнообразни в етническо естество в следствие на глобализацията и нарастващия брой смесени двойки. Заради това новото поколение ще е много по-толерантно спрямо своите предшественици.

Различните поколения - инфографика
Източник: https://mccrindle.com.au

Откъде идва името „Алфа“?

Предложено е още през 2005г. от австралийския социален изследовател Марк МакКриндъл. Докато пише своята книга „АБВ на XYZ: Разбиране на глобалните поколения“, му става ясно, че скоро ще се появи ново поколение и за него все още няма официално име.

МакКриндъл решава да проведе анкета, за да разбере как хората смятат, че то трябва да бъде кръстено.

„Поколение А“ се оказва най-популярното мнение. Въпреки това той не се задоволява с него. Тъй като същата година в Атлантическия океан има страшно много бури, имената с които ураганите биват кръщавани минават през цялата латинска азбука и на учените се налага да започнат да използват и гръцката (всеки ураган се именува с първа буква, която следва по азбучен ред първата буква на предходния). Именно тази последователност решава да използва и МакКриндъл.  Така се появява името Алфа.