За проекта Teaching Alpha

Защо е необходим?

Всеобщото мнение е, че образователната система в България не е на необходимото ниво и една от основните причини е голямата промяна в манталитета на учениците. Вече на хоризонта се задава ново поколение, алфа, което скоро ще влезе в класните стаи и системата отново няма да е готова за него. За да намалим този риск, ние започваме да търсим учителите, които са осъзнали, че трябва да дават нещо ново на процеса с цел да постигат по-добри резултати.

проекта Teaching Alpha

Каква е целта на проекта Teaching Alpha??

TEACHING ALPHA ежегодно ще поощрява нововъведенията в образователния процес от учители в държавните училища в България и ще разпространява техните идеи и истории.

Механизъм

1. Ако си ученик или родител, номинирай своя учител в определения срок

2. От получените номинации селектираме до 15 финалисти

3. Провеждаме телефонни интервюта с всеки един финалист

4. От интервюираните се избират онези учители, които са се откроили

5. Чрез Фондация "Родова памет" награждаваме най-отличаващите се практики

Вдъхнови се от примера на други учители

Защо създадохме Teaching Alpha?

Смятаме, че този проект има потенциала да се развие до мащаб, който да допринесе до реални промени в мисленето и преподаването на учителите и пряко да засегне в позитивен аспект мнозинството от учениците в държавните училища в България.

От една страна, ние поощряваме тези, които вече са направили нещо иновативно и даващо резултати, а от друга – показваме на останалите, че има начин за повишаване на ангажираността на учениците и интереса им към учебните предмети и има конкретни примери, които го доказват.

Целият екип се състои от ентусиасти, които вярват, че начинът на преподаване може да се промени. Проектът се издържа от лични средства, предоставени от неговите членове.